SHAREPOINT 2013 favicon nasıl değiştirilir?

29 September 2014

PROBLEM : SP 2013 de favicon nasıl değişir?

ÇÖZÜM : Sharepoint 2013 de standart olarak mavi renkli  ikonu gelmektedir.Favicon değiştirmek için 2 yönet kullanabilirsiniz.

1) Varsayılan sharepoint favicon’unu değiştirmek :  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\IMAGES\ altında favicon.ico dosyasını arayınız. Daha sonra oluşturduğunuz favicon dosyasının ismini  favicon.ico yaparak aynı path’e kopyalayınız.  Bu işlemden sonra Browser’ı resetleyerek yeni faviconunuzu tarayıcıda görebilirsiniz. Eğer favicon gelmiyorsa IIS restart atmanız gerekebilir.

2) Sharepoint Designer yada farklı bir editör ile Master Pages altındaki master page’i açalım.

Burada <SharePoint:SPShortcutIcon ID=”SPShortcutIcon1″ IconUrl=”/_layouts/15/images/your_solution/favicon.ico” runat=”server”></SharePoint:SPShortcutIcon> “IconUrl” içindeki favicon.ico yerine sharepoint’e yüklediğiniz favicon.ico dosyasının ismi ile değiştirin.

Son olarak  Site Settings ->> Galleries ->> Master pages and page layouts  ->> Master Page Gallery altında master page dosyasına check-in ve Approve yapmayı unutmayın.

işte bu kadar…

detay...

SharePoint liste görünümü 5000 limitini değiştirme

29 September 2014

Sharepoint ile gelen standart liste görünümü sayısı 5000 olarak gelmektedir.

Öğe sarısı bu limiti geçtiğinde Sharepoint size “Bu listedeki öğe sayısı, 5000 olan liste görünümü eşiğini aşıyor. 

Bu eşik sunucu yükünün artmasına neden olan görevlerin (tüm liste öğelerini içerme gibi) yasaklanacağı sınırdır. ” bu şekilde bir uyarı verecektir. (The number of items in this list exceeds the list view threshold, which is 5000 items)

The number of items in this list exceeds the list view threshold, which is 5000 items

Peki bu limitleri nasıl değiştirebiliriz?
  1. Öncelikle SharePoint Central Administration gidiyoruz.
  2. Buradan Application Management –> Manage Web Applications da listeden web application’ımızı seçiyoruz (Ör:Sharepoint 80)
  3. Ribbon dan General Settings sekmesi altında bulunan Resource Throttling e gidiyoruz.
  4. Son olarak List View Threshold limit deki 5000 değerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Dikkat ederseniz bu ayarı Web Application bazında yapıyoruz.

Tüm listelerimiz yeni limit değerlerine çekilecektir.

Başka bir yazıda görüşmek üzere..

Ufuk Aytaş

detay...

TF31003 Visual Studio 2012 TFSPreview bağlanma hatası

23 September 2014

Visual Studio 2012 de TFS’e bağlanmaya çalışırken bugün TF31003 adlı hatayı aldım.

Hata şu şekilde karşınıza çıkmakta.

---------------------------

Microsoft Visual Studio
---------------------------
 Hata : 
TF31003: Either you have not entered the necessary credentials or your user account does not have permission to connect to the Team Foundation Server at https://xxxx.tfspreview.com/. Ask your server administrator to add the appropriate permissions to your account.
---------------------------
OK   Help  
---------------------------

 
Bu hatanın asıl sebebi authentication  service’in eski bir authentication  cookie ile bağlanmaya çalışırken hataya düşmesidir.

 
Çözüm  :  
Tüm cookie lerimizi temizliyoruz ve tekrar bağlanmayı denediğimizde sorun kalmadığını göreceksiniz.

İşte bu kadar basit.

detay...

Takım Projesi (Team Project) Online Tfs’den (tfs.visualstudio.com) nasıl silinir?

23 September 2014

Takım Projesi (Team Project) Online Tfs’den (tfs.visiulstudio.com) nasıl silinir? 


Visual Studio ya da çevrimiçi kontrol panelinden (tfs.visiulstudio.com) oluşturduğunuz takım projesini(team project) silemezsiniz.

Silme işlemi gerçekleştirmek için Developer Command Prompt çalıştırmanız gerekmektedir.

Developer Command Prompt açtığınızda x86 yani 32bit sürümünü açtığınızdan emin olunuz!

Silme işlemi gerçekleştirmek için eğer Team Server’a Microsoft Live hesabınızla bağlanmadıysanız sizden giriş isteyecektir.

Komut Satırına :

tfsdeleteproject /collection:https://YoutAccountName.visualstudio.com/DefaultCollection “ProjectName”
yazarak enter tuşuna basınız!

Bu işlemden sonra Sizden işlem için Y/N onayı isteyecektir. Y(es) diyerek projemizi silme işlemini gerçekleştirmiş olacağız.

işte bu kadar basit…

 

detay...

Tüm stored Procedure’leri database’den silme

23 September 2014

Merhaba,

Database’deki tüm stored Procedure’leri bir kerede silmek istediğimizde ilgili database için alttaki kodları çalıştırmamız yeterli olmaktadır.

NOT : Bu işlemden önce Stored Procedure’lerin yedeğini almayı unutmayın!

USE  Database
GO
DECLARE @procedureName varchar(500)
DECLARE cur CURSOR
FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE type = ‘p’
OPEN cur

FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
EXEC(‘DROP PROCEDURE ‘ + @procedureName)
FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
END
CLOSE cur
DEALLOCATE cur

detay...