c# da Is Numaric kontrolü (fonksiyonu)

23 Eylül 2014

Merhaba,

Çerezlik kodları sık sık yeni blokta paylaşmayı düşünüyorum.  Haydi başlayalım…

Daha önce Visual Basic ile ilgilenmiş olanlar bilir Visual Basic de bulunan IsNumaric fonksiyonu C# da bulunmamaktadır.

C#’da IsNumeric fonksiyonu yerine IsNumber fonksiyonu mevcuttur fakat sadece char tipinde çalışmaktadır.

Bunu şu şekilde kontrol edebiliriz.

public bool IsNumeric(string value)
    {
      foreach (char c in value)
        if (!((Int16)c > 47 && (Int16)c < 58)) return false;
      return true;
    }

Ayrıca IsNumaric metodunu şu şekildede yazabiliriz.

Burada string değeri integer’a convert ederek oluşan  Exception durumuna göre true ya da false döndürüyoruz.

public bool IsNumeric(string value)
    {
      try
      {
        Convert.ToInt32(value);
        return true;
      }
      catch (Exception)
      {
        return false;
      }
    }

Bir dahaki yazıda görüşmek üzere…

detay...