Tüm stored Procedure’leri database’den silme

23 Eylül 2014

Merhaba,

Database’deki tüm stored Procedure’leri bir kerede silmek istediğimizde ilgili database için alttaki kodları çalıştırmamız yeterli olmaktadır.

NOT : Bu işlemden önce Stored Procedure’lerin yedeğini almayı unutmayın!

USE  Database
GO
DECLARE @procedureName varchar(500)
DECLARE cur CURSOR
FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE type = ‘p’
OPEN cur

FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
EXEC(‘DROP PROCEDURE ‘ + @procedureName)
FETCH NEXT FROM cur INTO @procedureName
END
CLOSE cur
DEALLOCATE cur

detay...