Sharepoint Model Dialog Kullanımı 2010 - 2013

23 September 2014

Bu makalede, SharePoint 2010 ile gelen Model Dialog ile çalışmak için gerekli bilgileri ve örnekleri inceleyeceğiz.

Sharepoint 2010 ile birlikte gelen Model Dialog ile dialog pencereleri açarak gereksiz postback ve sayfa yönlendirmelerinden kurtulmaktayız.

 

Peki Model Dialog ile neler yapabiliriz:

* Model Dialog içerisinde html bir içerik, resim görüntülenebilir.
* Herhangi bir web sayfasını model dialog içerisinde gösterebiliriz.
* Dilersek web part içerisinden application page bir sayfayı çağırabiliriz.
* Göster kapat düğmesini açık/kapalı konumda gösterebiliriz.

Kullanım Yöntemlerine geçmeden önce SP.UI.ModalDialog.showModalDialog’un aldığı parametere değerlerini inceleyelim.

* width: açılan formun genişliğini ayarlama
* height: açılan formun yüksekliğini ayarlama
* Html: HTML içeriği pop up form da göstermek için kullanılır
* Url: Sayfa url
* DialogReturnValueCallback: Form kapatıldığında çağıralacak olan javascript functionı.
* AllowMaximize: True/false değerleri alır
* ShowClose: True/false değerleri alır

Kullanım Yöntemleri :

1 – P.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog Javascript Function çağırma yöntemi.

Açılacak sayfa Url’i ni tanımlayıp diğer genişlik ve yükseklik değerlerinin otomatik olarak tanımlandığı yöntemdir.

<a href="javascript:SP.UI.ModalDialog.ShowPopupDialog('/sites/test_page.aspx');" >Open Pop Up Yöntem 1</a>

2 – Javascript çapırma yöntemini OpenPopUpPage ile parametre göndererek çalıştırma.

<a href=”javascript:SP.UI.ModalDialog.OpenPopUpPage(‘/sites/test_page.aspx’, null, 600, 300);” id=”A2″>Open Pop Up Yöntem 2</a>

3 – Bu yöntemde javascript function çağırarak modal dialog penceresi açmaktayız. url ile model dialog da çağıracağımız sayfayı tanımlıyoruz.

width ve height’i function da tanımlayarak istediğimiz değerleri atayabiliriz.

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>

function OpenModalDialog() {
var dialogOptions = SP.UI.$create_DialogOptions();
dialogOptions.url = ‘/Pages/test_page.aspx’;
dialogOptions.width = 650;
dialogOptions.height = 300;
SP.UI.ModalDialog.showModalDialog(dialogOptions);
return false;
}

</script>

<a href=”#” onclick=”javascript:OpenDialogUsing_showModalDialog(); return false;”>Open Pop Up Yöntem 3</a>

4- Form içinde HTML gösterme

<div id=”DialogContent”>Hello World</div>

<script type=”text/javascript”>

function openHelloDialog() {
var options = SP.UI.$create_DialogOptions();
options.title = “My Dialog Title”;
options.width = 600;
options.height = 400;
options.html = document.getElementById(‘DialogContent’);

SP.UI.ModalDialog.showModalDialog(options);
}

</script>

<input type=”button” onclick=”openHelloDialog();” value=”Open Dialog”/>

detay...

SharePoint liste görünümü 5000 limitini değiştirme

29 September 2014

Sharepoint ile gelen standart liste görünümü sayısı 5000 olarak gelmektedir.

Öğe sarısı bu limiti geçtiğinde Sharepoint size “Bu listedeki öğe sayısı, 5000 olan liste görünümü eşiğini aşıyor. 

Bu eşik sunucu yükünün artmasına neden olan görevlerin (tüm liste öğelerini içerme gibi) yasaklanacağı sınırdır. ” bu şekilde bir uyarı verecektir. (The number of items in this list exceeds the list view threshold, which is 5000 items)

The number of items in this list exceeds the list view threshold, which is 5000 items

Peki bu limitleri nasıl değiştirebiliriz?
  1. Öncelikle SharePoint Central Administration gidiyoruz.
  2. Buradan Application Management –> Manage Web Applications da listeden web application’ımızı seçiyoruz (Ör:Sharepoint 80)
  3. Ribbon dan General Settings sekmesi altında bulunan Resource Throttling e gidiyoruz.
  4. Son olarak List View Threshold limit deki 5000 değerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Dikkat ederseniz bu ayarı Web Application bazında yapıyoruz.

Tüm listelerimiz yeni limit değerlerine çekilecektir.

Başka bir yazıda görüşmek üzere..

Ufuk Aytaş

detay...